Ekskluzive/ Si nisi manipulimi i votave, dokumenti

Shijak Televizion sjell fakte ekskluzive të manipulimit të votave të 30 qershorit

Si nisi…

Më datë 21 qershor 2019, Sekretari i Përgjithshëm i KQZ-së, Ylli Merkaj, nënshkruan urdhrin nr.93 për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave në tenderin me procedurë prokuruese “procedura me negocim, pa botim paraprak të njoftimit të kontratës” dhe me objekt;  ”Shërbim asistence për aplikimin e moduleve të programeve aplikative për zgjedhje, pjesë e sistemit IEMIS”.

Në bazë të këtij urdhëri u krijua komisioni përkatës me përbërje:

Labeate Zeneli         kryetar

Aleksandër Llano   anëtar

Ana Nasto                anëtar

Kohëzgjatja absurde e nxjerrjes së rezultatit, përplasja e shifrave nga 15% në 23%, është hapsira ku manipulimi ka shtrirë të dhënat. Ndonëse ekspertët e importuar në këtë ndërhyrje, janë edhe të jashtëm, sërish gjurmët mbeten në sistem dhe një hetim i shpejtë e cilësor mund të nxjerrë zbuluar aktorët që e kanë bërë këtë veprim të rëndë dhe urdhërat që kanë marrë. Në ditët në vijim do të ketë të tjera të dhëna, se çfarë ka ndodhur në këtë muaj të nxehtë elektoral njëpartiak.

 

%d bloggers like this: