Nata e Kadrit, çfarë duhet të dimë për këtë ditë të shënuar?

Nata e Kadrit konsiderohet si nata më e shenjtë e vitit për myslimanët dhe tradicionalisht festohet në ditën e 27-të të Ramazanit. Njihet si “Nata e Fuqisë”, dhe përkujton natën kur Kurani u zbulua për herë të parë nga Profeti Muhamed, duke filluar me nxitjen: “Lexo! Në emër të Zotit tuaj, i cili ka krijuar (gjithçka ekziston)”.

Profeti Muhamed nuk e përmendi saktësisht se kur do të ishte “Nata e Fuqisë”, megjithëse shumica e dijetarëve besojnë se ajo bie në një nga netët e ditës së fundit të Ramazanit, të tilla si 19, 21, 23, 25 ose ditën e 27 të Ramazanit. Besohet gjerësisht se bie në ditën e 27-të të Ramazanit.

Rëndësia e kësaj natë përmendet edhe në “hadithin”, të cilat janë thëniet e Profetit Muhamed:

“Kushdo që i krijon namazin natën e Kadrit, nga besimi i sinqertë dhe duke shpresuar që të arrijë shpërblimet e Allahut (të mos tregohet), atëherë të gjitha mëkatet e tij të kaluara do të fallen”.

Myslimanët e respektojnë natë të shenjtë me devotshmëri, lexime dhe lutje, pasi shenjtëria e natës besohet të jetë një kohë shumë e mirë për t’ju përgjigjur lutjeve. Dhjetë ditët e fundit të Ramazanit konsiderohen një kohë veçanërisht e rëndësishme shpirtërore, pasi që çdo ditë mund të jetë Nata e Kadrit, dhe kështu adhuruesit përpiqen të jenë veçanërisht të vëmendshëm gjatë kësaj periudhe. Disa muslimanë marrin pjesë në një tërheqje shpirtërore të quajtur “itikaf”, ku kalojnë të gjitha dhjetë ditët në xhami duke lexuar Kur’anin dhe duke u lutur.

Myslimanët besojnë se në këtë natë bekimet dhe mëshira e Perëndisë janë të bollshme. Ata gjithashtu mbajnë namaze të veçanta dhe recitojnë Kuranin gjatë gjithë natës për të kërkuar bekimet dhe mëshirën e Perëndisë. Nata e Kadrit është një festë për të përkujtuar mbërritjen e udhëzimit përfundimtar për njerëzit. Në leximet e Kuranit thëniet e profetit Muhamed për Natën e Kadrit përfshijnë:

“Nata e Fuqisë është nata më e mirë për ju, të jetoni, të përjetoni dhe të gëzoni më shumë se një mijë muaj të jetës suaj personale. Edhe nëse do të jetonit njëmijë muaj (83.3 vjet) me sinqeritet, përkushtim dhe sakrifica dhe me qëllime dhe veprime të mira, Natën e Fuqisë është akoma më e mirë për ju për të jetuar dhe për të shijuar. Revelacioni i Kuranit filloi në muajin e Ramazanit dhe veçanërisht në “Nata e Fuqisë”. Zbulesa e Kuranit; një shenjë e Mëshirës, ​​një udhëzues dhe një bekim i Allahut  për njerëzimin. Kushdo që është i interesuar të gjejë udhëzuesin më të mirë, ai duhet të shikojë mësimet e Kur’anit. Nata e Fuqisë është një natë bekimi. Allahu e ka bekuar këtë natë. Prandaj, kushdo që është i interesuar për të marrë bekimet e Allahut, mund të presë për “Natën e Fuqisë”. Kushdo që kërkon Natën e Pushtetit dhe e jeton atë, të gjitha mëkatet e tij do të fshihen. Kjo është, sikur, ai / ajo lindi përsëri, pa asnjë mëkat dhe gabim”.

Po cilat janë shenjat që bëjnë besimtarët myslimanë të dallojnë Natën e Kadrit?

Ndërsa data e Natës së Kadrit në muajin e Ramazanit nuk dihet, fjalët e profetit Muhamed listojnë disa shenja që tregojnë për shfaqjen e kësaj nate të shenjtë. Thuhet se Nata e kadrit është një natë e qetë dhe e ndritshme. Temperatura nuk është as e nxehtë as e ftohtë dhe hëna shkëlqen qartë. Ose ka reshje shiu gjatë natës ose gjatë ditës.

Dielli ngrihet herët në mëngjes pa rreze. Gjatë natës qielli do të jetë me një ngjyre të lehtë të errët, me pak dritë pa reflektime. Të gjithë ëngjëjt zbresin në tokë për shumë qëllime.

%d bloggers like this: