SQARIM/ Pedagogët FSHS të hënën në grevë

Njoftim zyrtar

Faqja e Fakultetit të Shkencave Sociale ka postuar dy dokumente në kundërshti me njëra-tjetrën. Në fillim shpallet vendimi për grevë i asamblesë së personelit akademik, pastaj një skemë e rifillimit të mësimit, a thua se nuk ka grevë.

Na del detyra të sqarojmë se, sipas logjikës së shëndoshë dhe statutit të Universitetit të Tiranës, asambleja e personelit akademik është organi më i lartë vendimmarrës i një fakulteti. Kjo asamble zgjedh rektorin, dekanin dhe anëtarët e senatit akademik, si dhe u kërkon llogari të zgjedhurve për mënyrën se si ushtrojnë detyrën.

Asambleja e personelit akademik të FSHS është mbledhur në respektim të nenit 45, pika 3 të statutit të UT. Pro grevës kanë votuar jo vetëm thuajse të gjithë pjesëmarrësit në asamble, 36 nga 38 vetë, por edhe shumica absolute e pedagogëve të Fakultetit të Shkencave Sociale (gjithsej 71 vetë, duke përfshirë këtu pedagogët që nuk morën pjesë në asamble). Çka do të thotë se vendimi i saj për grevë është i detyrueshëm ligjërisht edhe për ata që kanë votuar kundër, edhe për ata që nuk janë paraqitur në asamble, edhe për pedagogët e jashtëm. Kush shkel grevën, shkel ligjin, statutin e UT dhe etikën pedagogjike.

U bëjmë thirrje studentëve të solidarizohen me pedagogët, të cilët do të mblidhen të hënën në orën 8 në oborrin e Fakultetit të Shkencave Sociale!

%d bloggers like this: